Monogram installation at SFMoMA retrospective

Installation of “Monogram” (1955–59) at the “Robert Rauschenberg” retrospective exhibition at the San Francisco Museum of Modern Art (SFMoMA)

San Francisco
CA
United States
1977
Film: Alberta Mayo
Audiovisual Collection. Robert Rauschenberg Foundation Archives, New York
77.V001.00